Wedstrijdreglement online enquête rond candidate & employee journey

Art. 1 Organisator van de wedstrijd

De wedstrijd ‘Get Lucky en win cadeaubons ter waarde van 1001 euro’ , wordt georganiseerd door Jana Costers, met maatschappelijke zetel te Wijngaardstraat 8, 9300 Aalst, met het ondernemingsnummer BE0731658033.

Art. 2 Het wedstrijdverloop

De wedstrijd loopt zolang de enquête loopt, meebepaald tot en met 31 mei 2022 middernacht. Enkel deelnemers die alle vragen van de online vragenlijst invullen, nemen geldig deel aan de wedstrijd. Iedere persoon mag slechts éénmaal deelnemen. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

Art. 3 Wedstrijdprincipe

De wedstrijd heeft als doel data te genereren om een beter zicht te krijgen in de noden en behoeften van personen (al dan niet actief op de arbeidsmarkt) tijdens hun candidate & employee experience. Er is geen prijsvraag verbonden aan de wedstrijd. Nadat de bezoeker (hierna deelnemer) de enquête volledig heeft ingevuld, wordt de Deelnemer uitgenodigd om zijn/haar naam en mailadres op te geven alsook een keuze te maken van max. 2 brands. De Deelnemer heeft dus recht op 2 waardebons van 2 verschillende merken, of 1 waardebon van 1 merk indien hij de wedstrijd wint.

Art.4 De prijzen

De winnaar van de wedstrijd krijgt dus 1 waardebon van 1000 euro (en 1 symbolische euro) of 2 waardebons ter waarde van 500 euro (en 1 symbolische euro). In totaal zijn er 6 merken waaruit de Deelnemer op voorhand kan kiezen. De prijzen zijn in geen enkel geval inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura. De waardebons worden dan per mail of per brief verstuurd naar de winnaar. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de prijzen noch voor gebreken in de dienstverlening van BPost.

Art. 5 De bekendmaking

De winnaars worden bepaald na afloop van de wedstrijdperiode en per mail verwittigd ten laatste 14 dagen na afloop van de wedstrijd. De winnaar zal per mail gecontacteerd worden en hem/haar zal gevraagd worden om zijn/haar adresgegevens te versturen. Elke deelnemer moet een geldig e-mailadres opgeven. Indien dit niet het geval is vormt dit een voldoende reden voor uitsluiting, zelfs indien men gewonnen heeft. Indien binnen de 15 dagen na bekendmaking geen enkele reactie ontvangen wordt, zal het recht op de prijs volledig en definitief vervallen. De prijs zal in dat geval toegekend worden aan een andere deelnemer volgens de procedure beschreven in artikel 8.

Art. 6 De verwerking van persoonsgegevens

Door deel te nemen aan betreffende wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. Alle deelnemers aan de wedstrijd wordt gevraagd hun naam en e-mailadres te geven. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de bezorging van de prijs en worden niet gelinkt aan de data die de Deelnemer vrijgeeft tijdens de enquête. Deze gegevens worden ingezameld en verwerkt met het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd. Zij zullen gewist worden zodra de wedstrijd afgelopen is en de prijs aan de winnaar overhandigd is. De deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en te wijzigen. De Deelnemer aanvaardt dat hij of zij als winnaar, met voornaam en familienaam, op de de sociale mediakanalen van de Organisator of in andere media gepubliceerd worden. 

Art. 7 Het wedstrijdreglement

Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken ingeval van overmacht of omstandigheden niet te wijten aan de Organisator. Hij kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege de Organisator.

Art. 8 Bepaling van de winnaar

Alle namen van de Deelnemers worden verzameld in één grote doos. Een lottotrekking zal bepalen wie de winnaar wordt.
Deze trekking gebeurt door een onschuldige hand, zijnde die van Roel De Leenheer. Hij zal random 1 naam kiezen uit de doos. Deze trekking wordt ook vastgelegd op video, om de eerlijkheid en objectiviteit van de selectie van de winnaar te visualiseren. Deze video zal openlijk gedeeld worden op de social media kanalen van de Organisator.